Videre herfra

Aktivitetskalendere Stævner m.v. Mødereferater Nyhedsbrev Turneringsregler Klassifikation Regelfortolkning Reglementer for DM


krocket

Facebook


Online: 1
I dag: 2
Total: 69784

Administration

Turneringsregler

 Print (pdf) 1. Der spilles efter DGI's gældende krocketregler.

 2. Enkeltmandsturneringen: Hver deltager spiller med to kugler.
  Parturneringen: Hvert par består af 2 navngivne spillere.
  Holdturneringen: Hvert hold består af 2 par med 4 navngivne spillere.

 3. Kampene skal så vidt muligt gennemføres med disse spillere, dog kan der til hvert par/hold benyttes 1 reserve, som skal være klassificeret i samme eller lavere række.
  Ingen spillere kan bruges på 2 forskellige par/hold i samme spillerunde.

 4. Kampene skal så vidt muligt afvikles på de i turneringsplanen nævnte spilledatoer.
  Deltagerne kan dog aftale anden spilledag inden for samme uge eller ugen før.
  Såfremt kampen flyttes til en anden uge, skal dette meddeles turneringslederen.

 5. Ændring af spilledag skal ske så tidligt som muligt og senest dagen før fastsat kampdag.
  Ved udeblivelse fra kampen uden forudgående aftale er kampen tabt (0 -20).
  I tilfælde af afbud eller aflyst kamp er kampen tabt (0 -20).
  Såfremt et par/hold trækker sig fra turneringen efter at turneringen er startet, slettes hele holdet og evt. resultater.

 6. I en sammensat pulje tæller alle kampe når vinderen af en række skal findes.

 7. Resultatsedlen skal udfyldes med point fra hver kamp og holdledernes underskrift. Den person eller par/hold der er nævnt først i turneringsprogrammet er hjemmehold. Hjemmeholdet sørger for indberetning af kampens resultat på http://mobilresultater.dgi.dk/ Resultatsedlen med holdledernes underskrifter opbevares af hjemmeholdet indtil turneringen er færdigspillet. Er der ikke mulighed for indberetning af resultater online, sendes/afleveres resultatsedlen til turneringslederen.

 8. Den stævneansvarlige forening stiller baner til rådighed.

 9. Spørgsmål angående fortolkning af regler m.v. skal rettes til turneringsledelsen.

 10. Turneringsledelsen kan påbyde omkamp, hvis klager findes berettiget.
Revideret januar 2020