Videre herfra

Aktivitetskalendere Stævner m.v. Mødereferater Nyhedsbrev Turneringsregler Klassifikation Regelfortolkning Reglementer for DM


krocket

Facebook


Online: 1
I dag: 39
Total: 67436

Administration

KlassifikationAlle spillere i foreningen skal være opført på en klassificeringsliste.
Den enkelte spiller får personlige point i forhold til klassificeringen: Turneringsspillere.


C2: 1 point A2: 5 point
C1: 2 point A1: 6 point
B2: 3 point M2: 7 point
B1: 4 point M1: 8 point

De enkelte par/hold må samlet have følgende max. point:

    Parturnering: Holdturnering:
C2:   2 point 4 point
C1:   3-4 point 5-8 point
B2:   5-6 point 9-12 point
B1:   7-8 point 13-16 point
A2:   9-10 point 17-20 point
A1:   11-12 point 21-24 point
M2:   13-14 point 25-28 point
M1:   15-16 point 29-32 point

Se eksempler på sammensætning af par og hold.

Tilmelding til turnering:
Der kan tilmeldes par/hold uden hensyn til den enkelte spillers klassificering og behøver dermed ikke at være klassificeret i samme række.
Turneringsledelsen foretager indplacering og puljeinddeling efter ovennævnte regler.
Turneringsledelsen kan dispensere fra puljeinddelingen såfremt der ikke er spillere nok til at danne en pulje.
Det er foreningens ansvar at spillerne tilmeldes i den rigtige række.

Oprykning:
Klassifikationen er knyttet til den enkelte spiller.
Der benyttes samme klassifikation i alle tre turneringer.
Spillere som vinder en række og dermed kvalificerer sig til DM, rykker én række op.
Det er den enkelte spiller, der rykker en række op.
Den opnåede klassifikation vil være gældende i den kommende sæson.
Oprykning forudsætter deltagelse i en række med samme klassifikation eller højere.

En spiller, som deltager i en højere række end klassifikationen, skal ikke nødvendigvis spille i denne række fra den kommende sæson. Dette gælder ikke enkeltmandsturneringen.
Medmindre han/hun bliver vinder af rækken.

Det er muligt at tilmelde sig i en højere række end klassifikationen. Den nye klassifikation bibeholdes i de kommende sæsoner.

Såfremt der kun stiller én person, ét par eller ét hold op i en række, sker der ikke automatisk oprykning. I dette tilfælde sker oprykning kun hvis man vinder det efterfølgende DM.

Nedrykning:
Nedrykning kan finde sted såfremt særlige forhold gør sig gældende.
Sidsteplads i en pulje giver mulighed for at rykke én række ned.
Hvis en spiller af helbredsmæssige årsager er blevet handicappet i større eller mindre grad, vurderer klubben efter aftale med spilleren, i hvilken række spilleren skal spille.
Dispensation til at spille i en lavere række skal altid gives af turneringsledelsen.
Der kan kun rykkes én række ned.


Gældende pr. 1. januar 2024